صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
دارندگان واحدهای ممتاز


ردیف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری صبا جهاد 350
2 شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری 34650