صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ بیانیه سیاست سرمایه گذاری دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ بیانیه سیاست سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ بیانیه سیاست سرمایه گذاری دانلود