صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۵۱۶)% (۰.۳۴۴)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ %۱.۱۷۳ %۱.۲۸۴
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ %۱۰.۶۷۸ %۸.۱۷۳
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ %۲۸.۸۱ %۲۲.۵۷۱
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ %۲۴.۴۲ %۱۱.۶۷
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ %۳۸.۵۱۷ %۳۲.۲۲۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ %۸۷.۲۲۴ %۱۴۹۱.۸۰۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۳.۶۷ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۲۴.۴۳)% (۹.۵۵)%