صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ (۰.۰۲۷)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ %۰.۳۷ %۰.۶۴۸
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ %۸.۴۸۳ %۸.۱
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ (۰.۴۵۳)% %۱۰.۴۷۶
۶ ماه ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ (۳.۵۶۴)% %۷.۹۲۳
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ (۵۱.۰۹۶)% (۳۲.۸۵۴)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ %۳۲.۸۰۴ %۱۲۳۵.۰۵۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۸۸۵۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%