صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۰ ۰ ۰.۴ ۰
۱۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۰.۶۵ ۰ ۹۷۴.۴ ۰
۱۲۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ (۱.۴۸) (۱.۵۹) (۹۹.۵۷) (۹۹.۷۱)
۱۲۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ (۱.۱۷) (۰.۱) (۹۸.۶۴) (۲۹.۹۶)
۱۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ (۰.۶۸) (۱.۱۹) (۹۱.۵۹) (۹۸.۷۴)
۱۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ (۱.۴۳) (۰.۰۷) (۹۹.۴۷) (۲۱.۴)
۱۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۴۷ ۲۴.۲ ۴۵۸.۹۳
۱۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۰ ۰ ۰.۱۹ ۰
۱۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۰ ۰ ۰.۱۴ ۰
۱۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ (۱.۵۲) ۰.۳۸ (۹۹.۶۲) ۲۹۸.۱۲
۱۳۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۰.۰۳ ۱.۸۹ ۱۱.۶۷ ۹۱,۷۷۳.۰۴
۱۳۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ (۰.۸۷) ۰.۵ (۹۵.۸۲) ۵۲۲.۷۵
۱۳۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ (۰.۰۶) (۱.۳۳) (۲۰.۶۹) (۹۹.۲۵)
۱۳۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۰.۹۱ (۰.۴۱) ۲,۶۲۶.۰۲ (۷۷.۶۳)
۱۳۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۱۳۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۱۳۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱.۵۷ ۰.۴۵ ۲۹,۱۰۳.۸۵ ۴۰۹.۴۳
۱۳۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۰ ۰ (۰.۵۷) ۰
۱۳۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ (۰.۱۴) (۱.۱۵) (۴۰.۶۶) (۹۸.۵۵)
۱۴۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ (۰.۳) (۱.۱۴) (۶۶.۹۹) (۹۸.۵۱)