صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ (۰.۲۱) ۰ (۵۴.۱۱) ۰
۱۰۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ (۰.۶۴) (۰.۷۶) (۹۰.۳۲) (۹۳.۸۲)
۱۰۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۰.۱ ۰.۳ ۴۴.۵۶ ۱۹۷.۳۵
۱۰۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۰.۴۶ ۰.۷۵ ۴۳۸.۳۲ ۱,۴۰۴.۱۶
۱۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۰ ۰ ۰.۴۸ ۰
۱۰۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۰ ۰ ۰.۴۸ ۰
۱۰۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۰ ۰ ۰.۴۸ ۰
۱۰۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۰ ۰ ۰.۴۸ ۰
۱۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ (۰.۳۴) ۰.۷۲ (۷۰.۹۹) ۱,۲۵۲.۵۶
۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ (۰.۳۱) (۰.۴۸) (۶۸.۲۹) (۸۲.۴۸)
۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ (۰.۵۲) (۰.۹۵) (۸۵.۲) (۹۶.۹۴)
۱۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۰.۰۷ ۱.۵۳ ۲۹.۴۸ ۲۵,۱۳۶.۸۱
۱۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ (۰.۵۲) ۲.۷۲ (۸۵.۰۷) ۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹
۱۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۰ ۰ ۰.۴۱ ۰
۱۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۰ ۰ ۰.۴۴ ۰
۱۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ (۰.۱۳) ۰.۳۵ (۳۸.۰۵) ۲۶۰.۹۷
۱۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ (۰.۲۶) ۰.۸۹ (۶۱.۳۶) ۲,۴۴۲.۵۵
۱۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ (۰.۱۲) (۱.۱) (۳۵.۰۵) (۹۸.۲۵)
۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ (۱.۶۶) (۱.۸) (۹۹.۷۸) (۹۹.۸۷)
۱۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ (۱.۴۸) (۲.۳۱) (۹۹.۵۷) (۹۹.۹۸)