صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۳۵ ۰.۶۵ ۲۵۷.۳۱ ۹۵۸.۳۶
۶۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ (۱.۳۱) (۰.۶۴) (۹۹.۱۸) (۹۰.۳۸)
۶۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ (۰.۰۲) ۰.۴۴ (۶.۲۳) ۳۹۶.۷۱
۶۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۶۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۶۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ (۰.۰۱) ۰.۱۲ (۴.۷۴) ۵۶.۶۹
۶۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۰.۰۶ (۰.۰۳) ۲۳.۹۸ (۱۱.۷۴)
۶۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ (۰.۱) ۱.۴۸ (۳۰.۰۸) ۲۱,۵۷۳.۳۵
۶۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۰.۹۱ ۱.۱۴ ۲,۵۸۵.۶۶ ۶,۲۱۰.۱۴
۷۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۰.۱۶ (۰.۸۸) ۷۷.۳۱ (۹۶.۰۴)
۷۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۷۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۷۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۰.۶۲ ۰.۰۷ ۸۵۴.۹۶ ۲۷.۳۶
۷۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۱.۴۶ ۲.۱۲ ۱۹,۶۴۸.۲۷ ۲۱۳,۱۹۲.۴۹
۷۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۱.۵۹ ۰.۸۷ ۳۱,۵۲۲.۸۷ ۲,۲۷۶.۶۶
۷۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ (۰.۳۷) (۰.۱۹) (۷۴.۴۸) (۵۰.۴۲)
۷۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ (۰.۸۸) (۰.۸۶) (۹۵.۹۷) (۹۵.۸)
۷۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۰ ۰ (۰.۵۳) ۰
۷۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۰ ۰ (۰.۵۱) ۰
۸۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۰.۵۵ ۰.۶۸ ۶۳۰.۲۷ ۱,۰۷۶.۸۴