صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۱.۱ ۰.۷۲ ۵,۳۶۹.۷۶ ۱,۲۵۸.۹۳
۴۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۰.۱۶ ۰.۱۲ ۸۲.۴۷ ۵۶.۳۲
۴۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۰ ۰ (۰.۲۳) ۰
۴۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۰ ۰ (۰.۲۳) ۰
۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۰.۹۹ ۲.۲۱ ۳,۴۸۳.۳۳ ۲۹۱,۰۴۴.۴۷
۴۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۱.۰۷ ۱.۳۱ ۴,۷۴۹.۵۲ ۱۱,۳۵۲.۰۵
۴۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ (۱.۰۴) (۰.۱۷) (۹۷.۷۷) (۴۶.۸۲)
۴۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۰.۷۸ ۰.۶۵ ۱,۶۳۳.۲۷ ۹۵۳.۳۱
۴۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۲.۵۶ ۲.۶۶ ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۵۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۵۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۵۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۰.۵۶ ۰.۱۲ ۶۶۴.۸۶ ۵۵.۶۷
۵۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۰.۰۵ (۰.۶۴) ۱۹.۳۷ (۹۰.۳۴)
۵۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱.۲۱ ۰.۹۲ ۷,۹۱۵.۱۳ ۲,۷۱۷.۴۱
۵۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ (۰.۰۳) ۰ (۹.۲۴) ۰
۵۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۰.۱۹) ۰
۵۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۵۸ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۰.۱ ۰ ۴۴.۵۹ ۰
۵۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۶۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (۰.۰۵) ۰ (۱۷.۴۲) ۰