صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱.۱۶ ۱.۶۵ ۶,۶۵۵.۶۹ ۳۸,۹۵۶.۹۸
۲۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۰ ۰ (۰.۲۴) ۰
۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۰ ۰ (۰.۲۶) ۰
۲۴ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۰.۷۱ ۰.۴۴ ۱,۲۲۳.۴۶ ۳۹۲.۹۲
۲۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱.۸۷ ۱.۸۲ ۸۷,۴۸۶.۸۸ ۷۱,۰۸۶.۴۵
۲۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۰.۲۲ ۰.۰۲ ۱۲۰.۳۵ ۹.۴۵
۲۷ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۲.۳۹ ۱.۰۴ ۵۵۴,۸۴۷.۲ ۴,۲۹۳.۳۲
۲۸ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۲۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۳۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۳۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۳۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ (۵.۳) ۰ (۱۰۰) ۰
۳۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۱.۹۶ ۱.۲۹ ۱۱۷,۵۵۵.۱۷ ۱۰,۷۰۵.۲۷
۳۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ۰.۳۳ (۰.۲۶) ۲۳۷.۰۷ (۶۰.۹۹)
۳۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۰ ۰ (۰.۳۲) ۰
۳۷ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۰.۲۹) ۰
۳۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۱.۱۹ ۲.۱۲ ۷,۳۵۶.۴۶ ۲۱۱,۱۹۵.۸۷
۳۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱.۴۸ ۱.۴۴ ۲۱,۴۹۴.۳۶ ۱۸,۲۳۵.۵۸
۴۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۲.۴۵ ۱.۰۸ ۶۹۸,۱۷۴.۲۳ ۴,۹۷۹.۰۱