صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۸۲ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۸۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۸۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ (۰.۳۴) ۰ (۷۱.۳۸) ۰
۱۸۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ (۰.۵۸) ۱.۳۴ (۸۸.۰۲) ۱۲,۵۷۰.۳۳
۱۸۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۰.۸۳ ۲.۸۹ ۱,۹۷۰.۰۲ ۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶
۱۸۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱.۶ ۰.۷۲ ۳۲,۲۱۹.۰۵ ۱,۲۹۶.۴۷
۱۸۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۰.۷۶ ۱.۲۹ ۱,۴۵۸.۱۳ ۱۰,۵۰۲.۸۳
۱۸۹ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱.۸۵ ۱.۸۶ ۸۱,۷۹۸.۷۱ ۸۴,۶۱۱.۳۱
۱۹۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۰ ۰ (۰.۲۹) ۰
۱۹۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ۰ ۰ (۰.۳۲) ۰
۱۹۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۰.۸۹ (۰.۲۷) ۲,۴۱۹.۰۸ (۶۲.۷۴)
۱۹۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۱.۳۶ ۰.۸۵ ۱۳,۵۴۹.۲۵ ۲,۱۳۵.۹۳
۱۹۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۲.۳۶ ۲.۰۷ ۴۹۲,۴۶۱.۶ ۱۷۴,۵۷۷.۱۲
۱۹۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۰.۲۲ ۰.۵ ۱۲۳.۴۳ ۵۲۱.۸۷
۱۹۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ (۰.۲۲) (۰.۷) (۵۴.۴۳) (۹۲.۱۷)
۱۹۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۹۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰ ۰ (۰.۳۱) ۰
۱۹۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ (۰.۲۲) (۰.۷) (۵۴.۵۵) (۹۲.۴۳)
۲۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۳۹ ۲۱.۶۷ ۳۱۷.۵۵