صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ (۲.۴۸) ۰.۵۱ (۹۹.۹۹) ۵۴۳.۹۵
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۳.۴۳ ۴.۱۱ ۲.۲E+۰۷ ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ (۲.۷۵) (۰.۷) (۱۰۰) (۹۲.۳۲)
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰ ۰ ۰.۸۱ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰ ۰ ۰.۸ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ (۲.۷۳) ۰.۳۸ (۱۰۰) ۲۹۳.۱۱
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ (۰.۷۸) ۰.۶۱ (۹۴.۳۳) ۸۳۶.۸
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲.۹۶ ۴.۸۹ ۴.۲۱E+۰۶ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۰.۳۱ ۲.۱ ۲۱۳.۷۴ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ (۳.۰۲) ۰.۵۲ (۱۰۰) ۵۷۵.۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ ۰.۷۳ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ (۰.۰۸) ۰ (۲۴.۳) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱.۶۵ ۴.۲۷ ۳۹,۳۱۲.۸۸ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۳.۵۹ ۴.۳۸ ۳.۹۶E+۰۷ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۳.۴۶) (۰.۶۷) (۱۰۰) (۹۱.۴۷)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ (۱) ۱.۷۵ (۹۷.۴۸) ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۳.۴۱ ۳.۳ ۲.۰۹E+۰۷ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ ۰.۷۳ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ ۰.۷۳ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲.۷۵ ۲.۰۴ ۱.۹۷E+۰۶ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶