صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۵۲) (۰.۳۴) (۸۴.۸۷) (۷۱.۵۸)
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰.۹۸ ۰.۸۹ ۳,۴۳۲.۷۱ ۲,۴۶۰.۹۲
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ (۰.۸۸) ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۰ ۰ (۰.۸۶) ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۰.۸۷ ۱.۶۲ ۲,۲۷۵.۸۶ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۵ (۰.۰۴) ۵۱۳.۴۷ (۱۲.۶۱)
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۰.۶۵) (۰.۸۳) (۹۰.۸) (۹۵.۲۹)
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۵۸ ۰.۶ ۷۲۲.۷۷ ۷۷۳.۴۷
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۸۹ ۰.۹۲ ۲,۴۳۹.۸۲ ۲,۷۶۷.۵۱
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰ ۰ (۰.۸۶) ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰ ۰ (۰.۸۶) ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰ ۰ (۰.۸۸) ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۰ ۰ (۰.۸۶) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ (۰.۱۹) ۰.۴۱ (۴۹.۷) ۳۴۵.۲۵
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ (۱.۱۳) ۰.۰۷ (۹۸.۴۲) ۲۸.۰۵
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ (۰.۰۴) ۰.۰۷ (۱۴.۱۱) ۲۷.۶
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۰.۷۵ (۰.۰۹) ۱,۴۵۶.۳۷ (۲۹.۲۸)