صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱.۰۵ (۰.۸۸) ۴,۳۸۲.۰۹ (۹۵.۹۷)
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۰.۱۳) (۳.۴۶) (۳۷.۹۶) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۳.۲۱) (۲.۷۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۱.۴۸) (۰.۲۷) (۹۹.۵۷) (۶۲.۶۶)
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۴۲ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰ ۰ ۰.۹۷ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۲.۳۷ ۲.۳۷ ۵۰۹,۹۱۴.۴ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳.۴ ۳.۵۵ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۳.۲۷ ۱.۸۶ ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۰.۴۴ (۰.۳۵) ۳۹۸.۶۸ (۷۲.۳۲)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۳.۳۸ ۱.۷۷ ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۱.۱ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰ ۰ ۱.۰۸ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۲.۸۴ (۰.۸۷) ۲,۷۵۰,۰۰۰ (۹۵.۹۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۲.۹۷) (۲.۳۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۲.۸۸) (۲.۴۷) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱.۹۳ ۰.۳۵ ۱۰۸,۹۲۵.۲۱ ۲۶۳.۵۹
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۲.۹۹ ۰.۶۲ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۸۶۲.۲۹
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰ ۰ ۱.۰۹ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۰ ۰ ۱.۰۷ ۰