صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ (۰.۰۳) ۰ (۹.۲۴) ۰
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۰.۱۹) ۰
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۴ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۰.۱ ۰ ۴۴.۵۹ ۰
۵ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (۰.۰۵) ۰ (۱۷.۴۲) ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۳۵ ۰.۶۵ ۲۵۷.۳۱ ۹۵۸.۳۶
۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ (۱.۳۱) (۰.۶۴) (۹۹.۱۸) (۹۰.۳۸)
۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ (۰.۰۲) ۰.۴۴ (۶.۲۳) ۳۹۶.۷۱
۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ (۰.۰۱) ۰.۱۲ (۴.۷۴) ۵۶.۶۹
۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۰.۰۶ (۰.۰۳) ۲۳.۹۸ (۱۱.۷۴)
۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ (۰.۱) ۱.۴۸ (۳۰.۰۸) ۲۱,۵۷۳.۳۵
۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۰.۹۱ ۱.۱۴ ۲,۵۸۵.۶۶ ۶,۲۱۰.۱۴
۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۰.۱۶ (۰.۸۸) ۷۷.۳۱ (۹۶.۰۴)
۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۰.۶۲ ۰.۰۷ ۸۵۴.۹۶ ۲۷.۳۶
۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۱.۴۶ ۲.۱۲ ۱۹,۶۴۸.۲۷ ۲۱۳,۱۹۲.۴۹