صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۲,۳۸۵,۷۰۴ ۷۳.۴۵ % ۱۵۸,۰۴۹ ۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۵۰۲,۵۵۷ ۱۵.۴۷ % ۲۰۱,۶۰۴ ۳.۶۵ % ۲,۳۰۲,۶۲۲ ۷۰.۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۲,۳۳۱,۷۹۴ ۷۳.۱۲ % ۱۵۷,۹۷۶ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۵۰۲,۵۵۷ ۱۵.۷۶ % ۱۹۶,۴۷۴ ۳.۷۱ % ۲,۲۵۱,۶۰۸ ۷۰.۶۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۲,۳۰۶,۴۱۷ ۷۴.۰۸ % ۱۵۷,۹۰۲ ۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۴۵۲,۵۵۷ ۱۴.۵۴ % ۱۹۶,۵۰۸ ۳.۸ % ۲,۲۲۲,۰۸۵ ۷۱.۳۷ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۲,۳۲۷,۸۲۸ ۷۴.۲۸ % ۱۵۷,۸۲۸ ۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۴۵۲,۵۵۷ ۱۴.۴۴ % ۱۹۵,۷۴۶ ۳.۷۷ % ۲,۲۳۱,۸۸۱ ۷۱.۲۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۲,۳۲۷,۸۲۸ ۷۴.۲۸ % ۱۵۷,۷۵۵ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۴۵۲,۵۵۷ ۱۴.۴۴ % ۱۹۵,۶۷۲ ۳.۷۷ % ۲,۲۳۱,۸۸۱ ۷۱.۲۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۲,۳۲۷,۸۲۸ ۷۴.۲۸ % ۱۵۷,۶۸۱ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۴۵۲,۵۵۷ ۱۴.۴۴ % ۱۹۵,۵۹۸ ۳.۷۷ % ۲,۲۳۱,۸۸۱ ۷۱.۲۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۲,۰۷۴,۳۷۲ ۷۲.۰۶ % ۱۵۷,۶۰۸ ۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۵۲,۵۵۷ ۱۵.۷۲ % ۱۹۴,۱۹۱ ۴.۱ % ۱,۹۸۸,۳۳۰ ۶۹.۰۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۲,۰۴۹,۲۵۳ ۷۱.۹۷ % ۱۵۷,۵۳۵ ۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۴۵۲,۲۷۳ ۱۵.۸۸ % ۱۸۸,۴۴۷ ۴.۱۴ % ۱,۹۷۴,۱۷۱ ۶۹.۳۳ %
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۲,۰۲۱,۳۲۸ ۷۶.۵۲ % ۱۵۷,۴۶۱ ۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۲۷۳ ۱۰.۴۲ % ۱۸۷,۶۶۶ ۴.۴۶ % ۱,۹۵۲,۱۵۸ ۷۳.۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۲,۰۲۲,۰۱۷ ۷۷.۰۴ % ۱۵۷,۳۸۸ ۶ % ۰ ۰ % ۲۵۵,۲۷۳ ۹.۷۳ % ۱۸۹,۸۳۲ ۴.۴۹ % ۱,۹۷۲,۳۵۷ ۷۵.۱۵ %