صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ تغییران اساسنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ با موضوع تغییر ماده ۴۵ اساسنامه ( افزایش مهلت اظهارنظر حسابرس ) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ تغییرات در اساسنامه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ تغییرات در اساسنامه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ تغییرات در اساسنامه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ تغییرات اساس نامه