صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ تغییرات در اساسنامه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ تغییرات در اساسنامه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ تغییرات در اساسنامه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ تغییرات اساسنامه