صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ تغییرات اساسنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ساعت۱۴:۰۰ ( تغییر تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه و سهامداران ممتاز) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ تغییرات اساسنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ساعت۱۴:۰۰ ( تصویب دریافت تسهیلات مالی صندوق موضوع ماده۵۴ اساسنامه) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ تغییرات اساسنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت۱۴:۰۰ (با موضوع تصویب صورتهای مالی و تغییر حسابرس صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ تغییرات اساسنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت۱۴:۰۰ با موضوع انتشار اطلاعات از طریق سامانه کدال(بخش اساسنامه ای) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ تغییران اساسنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ با موضوع تغییر ماده ۴۵ اساسنامه ( افزایش مهلت اظهارنظر حسابرس ) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ تغییرات در اساسنامه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ تغییرات در اساسنامه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ تغییرات در اساسنامه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ تغییرات اساس نامه