صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
اهداف صندوق

 

 

مطابق ماده 2 امیدنامه

2- اهداف و استراتژی‌های صندوق:

2-1- هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی‌که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانۀ این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته ‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

 

2-2- موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

2-2-1- سهام به شرح این موارد :

ردیف

نام شرکت

عنوان نماد

حداقل معاملات روزانه

حداقل سفارش انباشته

دامنه مظنه

1

شرکت پتروشیمی جم

جم

470،000

23،500

3%

2

شرکت بیمه ملت

ملت

1،300،000

65،000

3%

3

صندوق مدیریت ثروت

مدیر

2،000،000

100،000

2%

4

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

غپآذر

150،000

10،000

3%

5

شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس

غفارس

617،000

31،000

3%

6

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

غگلپا

100،000

5،000

3%

7

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان

غگلستا

103،000

5،200

3%

8

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

غشصفا

540،000

27،000

3%

9

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان

غشان

2،000،000

100،000

3%

10

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

غشاذر

650،000

32،500

3%

11

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

غگیلا

400،000

20،000

2%

12

شرکت پلی پرو پیلن جم

جم پیلن

200،000

10،000

3%

13

گروه صنعتی ملی

وملی

30،000

1،500

3%

14

ایران یاسا تایر و رابر

پاسا

610،000

30،500

3%

15

مجتمع معادن مس تکنار

تکنار

160،000

8،000

2%

16

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

وصندوق

1،800،000

90،000

3%

17

ذغال سنگ نگین طبس

کطبس

290،000

14،500

3%

18

فرآوری زغال سنگ پرورده طبس

کپرور

150،000

7،500

3%

19

شرکت معادن منگنز ایران

کمنگنز

170،000

8،500

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-2: حق تقدم خرید سهام  موضوع بند 2-2-1.

2-2-3: اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهني و ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامي شرايط زير را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آنها از سوي دولت، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلي براي آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه­گذاری و سود آن­ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- به تشخيص مدير، يکي از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد يا امکان تبديل کردن آنها به نقد در بازار ثانويه مطمئن وجود داشته باشد.

2-2-4: گواهي‌هاي سپردة منتشره توسط بانک‌ها يا مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

2-2-5: هر نوع سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها و مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

2-2-6: اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند 2-2-3، دارای خصوصیات زیر باشند:

2-2-7- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه­گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به­منظور بستن موقعیت­های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده­اند.

 

2-3- اين صندوق از نوع صندوق‌ سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگردانی است و  با استفاده از وجوه در اختیار خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بندهای 2-2-1 و 2-2-2 می‌کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت سهام  و حق تقدم سهام موضوع بندهای 2-2-1  و 2-2-2 این امیدنامه و کسب منفعت از این محل است.

 

2-4- مدیر می­تواند به­منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت­های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی­که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد.