صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی تهران- خیابان ولیعصر- خیابان بزرگمهر- بعد از تقاطع فلسطین- پ ۳۸- کارگزاری صبا جهاد کارگزاری صبا جهاد ۶۳۴۸۶۰۰۰