صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۰ ۰ (۰.۱۱) ۰
۱۶۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۰.۰۱ ۰.۷۲ ۵.۶۲ ۱,۲۶۲.۵۱
۱۶۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ (۰.۳) ۰.۳۲ (۶۶.۵۳) ۲۲۲.۷۶
۱۶۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰.۳۳ ۱.۷۶ ۲۳۱.۷۷ ۵۹,۰۲۱.۶۶
۱۶۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ (۰.۳۶) ۰.۹ (۷۳.۵۳) ۲,۵۰۸.۸۴
۱۶۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۰.۵۳ ۰.۱۱ ۵۸۴.۹ ۴۹.۸۱
۱۶۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۷ ۰
۱۶۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۴ ۰
۱۶۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۰.۹۴ ۰.۱۴ ۲,۹۸۱.۸۸ ۶۸.۷۴
۱۷۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (۱) (۱) (۹۷.۴۸) (۹۷.۴۶)
۱۷۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ (۰.۰۳) (۰.۱۲) (۹.۰۶) (۳۶.۴۵)
۱۷۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱.۰۴ ۰.۰۴ ۴,۱۹۲.۸۶ ۱۷.۴۴
۱۷۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۰.۸۱ (۰.۵۶) ۱,۸۱۶.۲۵ (۸۷.۱)
۱۷۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۸۷ ۰
۱۷۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۸۴ ۰
۱۷۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱.۴۱ ۰.۳۵ ۱۶,۵۰۸.۲۳ ۲۶۳.۰۷
۱۷۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ (۱.۱۵) (۱.۲۵) (۹۸.۵۲) (۹۸.۹۸)
۱۷۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۰.۳۵ ۰.۴۶ ۲۶۰.۷۷ ۴۳۳.۴۶
۱۷۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ (۱.۰۱) ۱.۰۷ (۹۷.۵۷) ۴,۸۱۷.۳۱
۱۸۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱.۵۴ ۰ ۲۶,۰۷۳.۰۶ ۰