صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۰ ۰ ۰.۰۷ ۰
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۰.۰۷ ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰ ۰ ۰.۰۷ ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰.۵۴ (۰.۰۴) ۶۱۲.۳۳ (۱۴.۰۵)
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱.۵ ۲.۱ ۲۳,۱۰۳.۲۳ ۱۹۸,۱۳۲.۹۷
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰ ۰ ۰.۱ ۰
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰ ۰ ۰.۰۸ ۰
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۰.۴ ۰.۹۹ ۳۳۰.۰۲ ۳,۵۱۷.۵۴
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰.۶۷ ۰.۳۲ ۱,۰۴۲.۲۴ ۲۲۰.۰۳
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰.۷ ۰.۳ ۱,۱۶۸.۶ ۱۹۸.۰۲
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۰ ۰ ۰.۰۵ ۰
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۰.۰۵ ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۰ ۰ ۰.۰۳ ۰
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۰ ۰ ۰.۰۵ ۰
۱۵۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰.۰۵ ۰
۱۵۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۳.۵۷ ۱.۵۷ ۳۶,۱۴۶,۰۰۳.۹۴ ۲۹,۲۸۸.۸۴
۱۵۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۰.۹۶ ۱.۹۶ ۳,۱۵۴.۹۸ ۱۱۸,۰۰۴.۲۱
۱۵۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۰.۰۹ ۰.۸۲ ۴۰.۶۲ ۱,۸۴۶.۸۲
۱۵۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰.۶ ۱.۱۹ ۷۹۰.۹۳ ۷,۳۵۴.۰۹
۱۶۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۰ ۰ (۰.۱۱) ۰