صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ (۱.۲۳) (۰.۴۲) (۹۸.۹۳) (۷۸.۷۱)
۶۲ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (۰.۰۶) ۰ (۱۹.۷۹) ۰
۶۳ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۴ ۰
۶۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ (۰.۴۹) (۰.۹۶) (۸۳.۰۵) (۹۷.۰۱)
۶۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۰.۲۴ (۰.۴۳) ۱۳۷.۹۶ (۷۸.۸۸)
۶۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ (۰.۶۷) (۰.۰۲) (۹۱.۴۹) (۸.۷۲)
۶۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۰.۹ ۱.۷۳ ۲,۵۲۸.۹ ۵۲,۳۶۰.۴۹
۶۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱.۰۱ ۰.۳۵ ۳,۷۹۴.۰۵ ۲۵۶.۹۲
۶۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۱ ۰
۷۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۱ ۰
۷۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ (۰.۱۴) ۱.۱۹ (۴۰.۵۴) ۷,۲۹۷.۱۳
۷۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ (۰.۵۷) ۰.۱۵ (۸۷.۶۹) ۷۴.۰۳
۷۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ (۰.۷۳) ۰.۲ (۹۳.۱۹) ۱۰۷.۱۲
۷۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۰.۴۲ ۱.۲۹ ۳۶۹.۲۵ ۱۰,۵۵۳.۶۷
۷۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۰.۸۳ (۰.۰۴) ۱,۹۳۷.۵۳ (۱۴.۱۹)
۷۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۵.۰۳ ۰
۷۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۵.۰۳ ۰
۷۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۵ ۰
۷۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۵.۰۳ ۰
۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۰۴ ۰