صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۲ ۰
۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱.۲۵ ۰.۳۶ ۹,۱۵۹.۹۸ ۲۷۶.۹۲
۴۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۲۳ (۰.۲۲) ۱۲۸.۵۶ (۵۴.۴۴)
۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۷۵ ۱.۱۴ ۱,۴۳۰.۸۴ ۶,۱۲۴.۶۳
۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱.۴۳ ۰.۴۱ ۱۷,۴۸۴.۱۷ ۳۴۲.۲۷
۴۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۰۸) (۱.۴۱) (۲۵.۷۳) (۹۹.۴۳)
۴۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۶ ۰
۴۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۳ ۰
۴۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ (۱۰.۰۵) ۰.۲۷ (۱۰۰) ۱۶۶.۶۸
۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱.۳۱ ۰.۴۷ ۱۱,۶۶۱.۴۷ ۴۴۷.۲
۵۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۰۱) (۰.۵۷) (۴.۵) (۸۷.۴۸)
۵۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۸۱ (۰.۰۲) ۱,۷۸۰.۴۹ (۶.۳۶)
۵۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۳ ۰
۵۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۳ ۰
۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۳ ۰
۵۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰.۴۴ ۱.۴۲ ۳۸۹.۷ ۱۷,۰۴۹.۹۳
۵۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰.۸۳ ۱.۰۴ ۱,۹۶۶.۹ ۴,۳۱۷.۳۱
۵۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ (۰.۱) ۲.۱۵ (۲۹.۵۷) ۲۳۶,۴۱۸.۸۵
۵۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۰.۱۹ ۰ ۱۰۲.۸۸ ۰