صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱.۵۳ (۱۰۰) ۲۵,۲۰۶ (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۲۹) (۰.۱۴) (۶۵.۴۲) (۴۰.۷)
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰.۰۹ ۰ ۴۰.۰۸ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۰۹ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۱۲ ۰.۲۱ ۵۳.۵۳ ۱۱۶.۷
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۰.۰۷ (۲.۷۸) ۲۷.۴۷ (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۵۷) (۰.۱۱) (۸۷.۵۹) (۳۲.۶۳)
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ (۰.۴۳) ۱.۱۹ (۷۹.۲۱) ۷,۳۰۱.۴۳
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۲.۳۳ ۰.۳۹ ۴۴۱,۸۷۳.۲۹ ۳۱۹.۷۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۲ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۲ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱.۲۵ ۰.۳۶ ۹,۱۵۹.۹۸ ۲۷۶.۹۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۲۳ (۰.۲۲) ۱۲۸.۵۶ (۵۴.۴۴)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۷۵ ۱.۱۴ ۱,۴۳۰.۸۴ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱.۴۳ ۰.۴۱ ۱۷,۴۸۴.۱۷ ۳۴۲.۲۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۰۸) (۱.۴۱) (۲۵.۷۳) (۹۹.۴۳)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۶ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۳ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ (۱۰.۰۵) ۰.۲۷ (۱۰۰) ۱۶۶.۶۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱.۳۱ ۰ ۱۱,۶۶۱.۴۷ ۰