صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ ۱.۵۳ ۰
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰ ۰ ۱.۵۳ ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۲.۶۱ ۱.۴۱ ۱,۲۱۵,۲۵۲.۵۲ ۱۶,۲۰۵.۳
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۱.۵۴) (۰.۹۸) (۹۹.۶۵) (۹۷.۲۹)
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۰.۱۱) ۰.۸۶ (۳۳.۲۴) ۲,۱۷۲.۴۸
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱.۳۵ ۲.۳۳ ۱۳,۰۲۳.۰۸ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۲.۹۳ ۰.۶۳ ۳,۸۱۵,۰۷۷.۱۳ ۹۰۲.۸
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ ۱.۶۷ ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰ ۰ ۱.۶۴ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲.۵۴ ۲.۶۷ ۹۴۴,۱۲۹.۲۸ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰ ۰ ۱.۷۴ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۶۵) (۱.۶۴) (۹۹.۷۷) (۹۹.۷۶)
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۱ ۰.۳۹ ۴۴.۷ ۳۱۷.۳۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱.۲۲ ۱.۵۶ ۸,۳۹۶.۵۲ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ ۱.۷۱ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰ ۰ ۱.۶۸ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۸۲ ۱.۲۹ ۱,۸۹۱.۵۶ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۳ ۲۱.۰۴ ۱۹۸.۶۶
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ (۰.۲۳) ۲.۴۹ (۵۷.۴۱) ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ (۰.۳۹) ۰.۴۸ (۷۵.۶۶) ۴۶۷.۵۷