صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۷۶) (۱۰۰) (۹۳.۸) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱.۱۴ ۱.۱۶ ۶,۲۵۴.۳ ۶,۷۴۳.۷
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۶۹) (۰.۶۸) (۹۱.۹۹) (۹۱.۶۵)
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ (۰.۴۲) ۱.۵۱ (۷۸.۱۱) ۲۳,۶۶۹.۷
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۶ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۹ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ (۰.۰۳) ۱.۰۸ (۱۱.۷۵) ۴,۹۰۸.۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۶ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۶ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۱۹ ۰.۷۲ ۹۸.۷۹ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۳۱ ۱.۵۲ ۲۱۱.۶۸ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۷ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۷ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۶۳ ۱.۶۱ ۸۸۶.۳۷ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۷۹ ۰.۸۹ ۱,۶۶۸.۸۵ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۰.۵۶) (۱.۰۷) (۸۷.۲۹) (۹۸.۰۱)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ (۰.۸۸) ۰.۷ (۹۶.۰۶) ۱,۱۵۴.۱۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۴ ۱.۹۶ ۳۲۹.۶۳ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۵ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۵ ۰