صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۶۹ ۰.۸۹ ۱,۱۲۲.۸۲ ۲,۴۵۷.۰۷
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۰۱ ۰.۳۸ ۲.۶۵ ۲۹۸.۵
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۹۱) (۱) (۹۶.۴) (۹۷.۴۶)
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (۰.۷۹) ۰.۱۷ (۹۴.۴۵) ۸۷.۳۲
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۷ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۷ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۷ ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ (۰.۱۹) ۰.۲۲ (۴۹.۳۸) ۱۱۹.۴۸
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۲۸) (۱.۳۹) (۶۴.۱۷) (۹۹.۳۹)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۰۵) ۰.۰۷ (۱۷.۲۱) ۳۱.۳۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۰۷) (۰.۳) (۲۳.۵۱) (۶۶.۶۹)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۲ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۲ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ (۰.۰۲) ۱.۲۱ (۶.۶۶) ۷,۸۶۱.۷۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۴.۷۲ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۶۷ ۰.۸۳ ۱,۰۲۸.۵۴ ۱,۹۴۶.۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۴ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۰۱) (۰.۷۷) (۱.۸۸) (۹۴.۰۷)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۱ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۴ ۰