صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲.۴۹ ۲.۱۸ ۷۷۸,۵۸۷.۵۳ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰ ۰ ۰.۶۹ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰ ۰ ۰.۶۷ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ ۰.۶۹ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ (۲.۵۸) ۱.۹۶ (۹۹.۹۹) ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲.۷ ۰.۰۹ ۱.۶۶E+۰۶ ۳۶.۷۳
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۳.۱۵ (۰.۹) ۸.۳۸E+۰۶ (۹۶.۳۵)
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۳.۷۲ ۲.۵۴ ۶.۱۸E+۰۷ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲.۴۱ ۳.۰۱ ۵۹۹,۶۰۹.۸۳ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ ۰.۸۸ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ ۰.۸۶ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۰.۴۵) (۱.۹) (۸۰.۹۵) (۹۹.۹۱)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (۰.۶۶) ۰.۳۸ (۹۱.۲۱) ۲۹۲.۴۵
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۸۹) (۰.۶۲) (۹۶.۱۸) (۸۹.۸۳)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۶۸ (۰.۳۵) ۱,۰۷۱.۰۵ (۷۲.۱۳)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲.۷۶ ۲.۷۲ ۲.۱E+۰۶ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ ۰.۸۹ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ ۰.۸۸ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۲.۶۲) (۰.۷۸) (۹۹.۹۹) (۹۴.۳۶)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۳.۰۸) (۰.۴۵) (۱۰۰) (۸۰.۴۸)