صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲.۵۶ ۲.۴۶ ۱,۰۰۳,۹۰۸.۵۴ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲.۲۹ ۲.۱۶ ۳۸۷,۹۶۵.۵۱ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ ۱.۶۳ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ ۱.۶۳ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱.۳۱ ۲.۴۸ ۱۱,۶۵۱.۶۱ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۲.۹۸) (۰.۸۳) (۱۰۰) (۹۵.۱۵)
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ ۱.۵۸ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۱.۵۸ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ ۱.۵۸ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ ۱.۵۵ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۱.۵۵ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱.۶۶ ۲.۰۸ ۴۰,۰۱۰.۰۱ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۰.۴۳) (۰.۷۲) (۷۹.۵۳) (۹۲.۹)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲.۹۷ ۲.۳۶ ۴,۳۰۸,۳۷۵.۵۷ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۳.۰۹) (۱.۶۶) (۱۰۰) (۹۹.۷۸)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۲.۴) (۳.۳۶) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰ ۰ ۱.۵ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰ ۰ ۱.۵ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ (۲.۷۵) ۰.۰۷ (۱۰۰) ۲۹.۱۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۱.۶۷) (۲.۷۲) (۹۹.۷۹) (۱۰۰)