صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۶۶,۳۱۲ ۳۲.۳۶ % ۲۳۹,۴۵۲ ۴۶.۶ % ۰ ۰ % ۸۱,۳۵۵ ۱۵.۸۳ % ۲۶,۷۷۹ ۵.۰۱ % ۱۶۶,۳۱۲ ۳۲.۳۶ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۶۷,۵۸۸ ۳۳.۱۷ % ۲۳۱,۲۱۸ ۴۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۸۰,۲۳۱ ۱۵.۸۸ % ۲۶,۱۶۰ ۵.۰۹ % ۱۶۷,۵۸۸ ۳۳.۱۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۶۷,۱۴۳ ۳۳.۰۹ % ۲۳۱,۱۳۶ ۴۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۸۱,۴۰۷ ۱۶.۱۲ % ۲۵,۴۲۰ ۵.۱ % ۱۶۷,۱۴۳ ۳۳.۰۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۶۷,۱۴۳ ۳۳.۱۲ % ۲۳۱,۰۴۱ ۴۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۱,۰۴۷ ۱۶.۰۶ % ۲۵,۴۰۵ ۵.۱ % ۱۶۷,۱۴۳ ۳۳.۱۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۶۷,۱۴۳ ۳۳.۱۳ % ۲۳۰,۹۴۶ ۴۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۸۱,۰۴۷ ۱۶.۰۶ % ۲۵,۳۹۰ ۵.۱ % ۱۶۷,۱۴۳ ۳۳.۱۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۶۸,۲۳۴ ۳۳.۴۱ % ۲۳۰,۸۲۶ ۴۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۶۹,۳۱۳ ۱۳.۷۷ % ۳۵,۱۳۳ ۷.۱۳ % ۱۶۸,۲۳۴ ۳۳.۴۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۷۳,۶۱۹ ۲۴.۴۲ % ۲۳۸,۱۲۷ ۳۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۴۷۰ ۲۴.۸۲ % ۱۲۲,۸۹۲ ۲.۴۲ % ۱۷۳,۶۱۹ ۲۴.۴۲ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۷۴,۹۱۶ ۳۴.۸۳ % ۱۳۰,۸۸۶ ۲۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۴۳۶ ۳۰.۹۵ % ۴۱,۰۰۷ ۸.۲ % ۱۷۴,۹۱۶ ۳۴.۸۳ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۷۸,۵۲۵ ۳۵.۴ % ۱۳۲,۲۳۱ ۲۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۳۳۳ ۲۸.۴۲ % ۵۰,۲۶۳ ۱۰ % ۱۷۸,۵۲۵ ۳۵.۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۸۹,۴۳۴ ۳۸.۵ % ۱۳۲,۱۷۷ ۲۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۴۴,۳۳۵ ۲۹.۳۳ % ۲۶,۰۸۹ ۵.۵۵ % ۱۸۹,۴۳۴ ۳۸.۵ %