صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع موسس صندوق ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1396/07/10
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست